SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra abiem šalims privalomi teisiniai instrumentai, taikomi pharmaoil.lt internetinės parduotuvės kliento (toliau Klientas) ir pharmaoil.lt internetinės parduotuvės vystytojo (toliau Pardavėjas) teisėms ir pareigoms, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygoms, prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygoms, abiejų šalių atsakomybėms ir kitoms su pharmaoil.lt internetinės parduotuvės prekyba susijusioms nuostatoms apibrėžti.
1.2. Klientas su šiomis Taisyklėmis sutinka patvirtindamas užsakymą.
1.3. Sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma Klientui suformavus prekių krepšelį, nurodžius pristatymo adresą, pasirinkus apmokėjimo būdą, sutikus su pirkimo taisyklėmis ir mygtuko paspaudimu patvirtinus užsakymą.


Asmens duomenų apsauga.


2.1. Klientas registruodamasis privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, el.paštą, telefono numerį, jei nori užsisakyti prekę (-es) internetinėje parduotuvėje.
2.2. Klientas atsako už nurodytų asmens duomenų teisingumą.
2.3. Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo tikslais, kai klientas pateikia užsakymą.

2.4.Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kai klientas pateikia užsakymą.
2.5. Klientas įsipareigoja neatskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, registruodamasis internetinėje parduotuvėje.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, kurie atlieka veiksmus, susijusius su tinkamu paslaugų teikimu, ir kai jų reikalauja kompetentinga valstybės institucija Lietuvos teisės aktų nustatytais atvejais.